اخبار > چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ
۲۰ام آبان ۱۳۹۶ صنایع

  چاپ        ارسال به دوست

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۱٫
 

مجموعه ای از شیت بندی در فتوشاپ را در این پست قرار دادیم برای دوستدارانی که می خواهند در این زمینه پیش رفت کنند. ممکن است این شیت ها به شما کمک کنند که تناسبات و رنگ بندی و چینش اطلاعات شیت را بهتر متوجه شوید و برای شیت بندی های خود از آن ها ایده بگیرید.


چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۲٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۳٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۴٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۵٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۶٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۷٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۸٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۹٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۱۰٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۱۱٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۱۲٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۱۳٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۱۴٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۱۵٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۱۶٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۱۷٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۱۸٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۱۹٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۲۰٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۲۱٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۲۲٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۲۳٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۲۴٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۲۵٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۲۶٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۲۷٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۲۸٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۲۹٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۳۰٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۳۱٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۳۲٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۳۳٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۳۴٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۳۵٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۳۶٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۳۷٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۳۸٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۳۹٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۴۰٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۴۱٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۴۲٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۴۳٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۴۴٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۴۵٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۴۶٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۴۷٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۴۸٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۴۹٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۵۰٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۵۱٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۵۲٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۵۳٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۵۴٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۵۵٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۵۶٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۵۷٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۵۸٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۵۹٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۶۰٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۶۱٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۶۲٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۶۳٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۶۴٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۶۵٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۶۶٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۶۷٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۶۸٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۶۹٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۷۰٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۷۱٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۷۲٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۷۳٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۷۴٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۷۵٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۷۶٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۷۷٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۷۸٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۷۹٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۸۰٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۸۱٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۸۲٫

چند نمونه شیت بندی در فتوشاپ

۸۳٫


١٦:١٩ – سه شنبه ١٨ مهر ١٣٩٦    /    شماره : ١٨٣٧٠    /    تعداد نمایش : ٥٤٣٤

نظرات بینندگان

این خبر فاقد نظر می باشد

‘;document.getElementById(‘votehelper’).innerHTML=”;var oldvh=0;function savevotevote(){if (document.getElementById(‘votecap’).value==”) {alert(‘لطفا متن درون تصویر را وارد کنید’);document.getElementById(‘votecap’).focus();return false}else{ if (document.getElementById(‘votevotematn’).value!=”) {document.getElementById(“votevotecon”).style.display=’none’;document.getElementById(“votevotecon2″).style.display=”;Sajx.onreadystatechange = onVVajx2;Sajx.open(‘POST’, ‘/includes/savenewsvote.aspx’ , true);Sajx.setRequestHeader(‘Content-Type’, ‘application/x-www-form-urlencoded’);Sajx.send( ‘vid=’+oldvh+’&sid=1&nid=18370&votename=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevotename’).value)+’&voteemail=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevoteemail’).value)+’&comuser=’+urlEncode(document.getElementById(‘votecomuser’).value)+’&cap=’+urlEncode(document.getElementById(‘votecap’).value)+’&votematn=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevotematn’).value)+ ‘&rand=’ + Math.random() );}else{alert(‘لطفا نظر خود را وارد نمائید’);document.getElementById(‘votevotematn’).focus();return false}}}onVVajx2=function (){ if (Sajx.readyState == 4){ if (Sajx.status == 200){document.getElementById(“votevotecon2″).style.display=’none’; if(Sajx.responseText==’bad’){alert(‘no perm!’)} if(Sajx.responseText==’ok’||Sajx.responseText==’done’){ document.getElementById(‘voteans’+oldvh).innerHTML=”;document.getElementById(‘voteans’+oldvh).style.cursor=’default’; document.getElementById(‘vh’+oldvh).innerHTML=”;oldvh=0;if(Sajx.responseText==’ok’){window.location.reload();};alert(‘نظر شما ثبت شد’)} if(Sajx.responseText==’cap’){document.getElementById(“votenewscap”).src=”http://www.کاعذ کنان.ir/includes/cap.aspx?v=1&r=”+Math.random() ;document.getElementById(“votevotecon”).style.display=”;document.getElementById(“votevotemsg”).style.display=”;document.getElementById(“votevotemsg”).innerHTML=’متن درون تصویر را اشتباه وارد نموده اید.’} }else{document.write(Sajx.responseText);alert(‘بروز خطا در ثبت نظر’)} } };

نظر شما

خروج


مطالب پیشنهادی