رساله معماری طراحی پرورشگاه - کاعذ کنان
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ صنایع

رساله معماری

رساله طراحی پرورشگاه

عنوان رساله : طراحی موزه دفاع مقدس

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

مقدمه و چکیده ای بر رساله

یکی از موارد مهم در رشد کودک، فضایی است که در آن زندگی می کند. معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند قادر است با برخورداری صحیح با موضوع و با در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح دست یابد و آن را در قالب طرحی مناسب اجرا کند. دراین پروژه، فضاهای اقامتی کودکان بی سرپرست و نقش کیفیت این فضاها در بهبود روحیه آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول، ابتدا شناخت کودک و نیازهای روانی او و در ادامه نیازهای روانی کودکان بی سرپرست و مشکلات این کودکان بررسی شده است. در فصل دوم، فضاهای مناسب برای کودکان اعم از فضاهای اقامتی و  فضای بازی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم، آمار بدست آمده از توزیع پرسش نامه در بین کودکان بی سرپرست ارائه شده و در فصل چهارم، اطلاعات بدست آمده در فصل قبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت نتیجه گیری این تحقیق ارائه شده است

 

فهرست و عناوین موجود در رساله طراحی موزه دفاع مقدس

فهرست

فصل۱

۱-۱- مقدمه  ۴
۱-۲- بیان مسئله ۵
۱-۳- اهمیت موضوع ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۵- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۴
۱-۶- روش تحقیق  ۱۷
۱-۷- فرایند عمومی تحقیق

فصل۲

مفاهیم پایه
۲-۱- مقدمه  ۲۱
۲-۲اهمیت دوران کودکی
۲-۳رشد وپروش ۲۲
۲-۴روانشناسی رفتار کودک : خصوصیات دوران مختلف رشد کودک۱ ۲۴
۲-۵ویژگی های اجتماعی  ۲۹
۲-۶ویژگی های عقلی  ۳۰
۲-۷خلاصه بررسی ویژگیهای کودکان در ۳ گروه سنی جمعیت هدف ۳۵
۲-۸محیطهای مناسب کودکان ۳۷
۲-۹کودک و دریافت فضا  ۳۸
۲-۱۰تعریف کودک  ۴۲
۲-۱۱تعریف کودک بی سرپرست ۴۳
۲-۱۲زمینه های رشد کودک  ۴۴
۲-۱۳چگونگی محیط زندگی کودکان در شهرهای امروز  ۴۶
۲-۱۴خانواده ۵۱
۲-۱۵شبانه روزی  ۵۱
۲-۱۶فرزند شبانه روزی ۵۱
۲-۱۷یتیم از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی ۵۲
۲-۱۸لزوم رسیدگی به ایتام ۵۳
۲-۱۹تفاوتهای بین محیط خانواده و شبانه روزی۱ ۵۷

۲-۲۰خلاصه ای از مشکلات فرزندان دور از خانواده وارائه برخی پیشنهادات در جهت رفع این مشکلات۱ ۶۲
۲-۲۱علل و انگیزه هایی که سبب سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی می گردد ۶۵
۲-۲۲آخرین دستاوردهای جهان در راستای واحدهای اقامتی ـ مراقبتی  ۷۱
۲-۲۳مشکلات بهزیستی و مراکز شبانه روزی  ۷۴
۲-۲۴پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در بهزیستی  ۷۵

فصل ۳ تاریخچه حمایت ازکودکان

۳-۱- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان ۷۸
۳-۲-تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران۱  ۷۹
۳-۳-حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران بعد از ظهور اسلام  ۸۱
۳-۴-عدم ایجاد و گسترش پرورشگاهها  ۸۵
۳-۵-انجام پذیرش دقیق و صحیح آخرین راه‌حل مشکل  ۸۸
۳-۶-انحلال شبانه روزیهای وسیع و بزرگ ۸۹
۳-۷-موسساتی که قبل از انقلاب عهده دار نگهداری و حضانت از کودکان بودند ۹۰
۳-۸-توزیع سازمانها و موسسات نیکوکاری پیش از انقلاب ۹۲
۳-۹-تعداد کودکانی که درموسسات شبانه روزی به سر می بردند در سال ۱۳۴۶ ۹۳
۳-۱۰-کلیه مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست درایران (در حال حاضر)  ۹۴
۳-۱۱-نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان ۹۵
۳-۱۲- آئین نامه اجرائی شبانه روزی ها۱ ۹۸
۳-۱۳- نمونه های موجود در جهان
۳-۱۴- بی سرپرستی در ایران ( نوع سیستم ها  ۱۱۶

فصل ۴ ترسیم فضای فیزیکی

۴-۱- معیارهای انتخاب سایت  ۱۳۳
۴-۲- انتخاب عملکردهای موجود در سایت ۱۳۶
۴-۳-تعیین سطح و سرانه ها ۱۴۷
۴-۴- تعیین عوامل خارجی و محیطی موثر بر طراحی ۱۵۴

فصل۵ شرایط اقلیمی استان

منابع و ماخذ ۱۶۷

”رساله طراحی موزه دفاع مقدس “به عنوان کمک آموزشی و در راستای تکمیل مطالعات شما می باشد . لطفا از این پروژه به صورت مستقیم به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی استفاده ننمایید

حجم فایل : ۲MB
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحه : ۱۷۰


مطالب پیشنهادی