میزگرد علمی تهران شناسی با موضوع «تکایای تهران»




۲۸ام آذر ۱۳۹۶ صنایع

میزگرد علمی تهران شناسی با موضوع «تکایای تهران»

‘, layer: ‘

‘}
];

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند:
میزگردهای علمی تهران شناخت

موضوع این نشست تهران شناسی:
تکایای تهران

با حضور:
احمد مسجد جامعی؛ عضو شورای شهر تهران
بیژن علی آبادی؛ عضو انجمن مفاخر معماری ایران
مرتضی صفاریان؛ پیشکسوت هنر تعزیه ایران

مدیر پنل:
دکتر مجتبی امیری؛ دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان: سه شنبه ۲۸ آذر ۹۶، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان امام رضا، سالن ثامن
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :


مطالب پیشنهادی