همایش ملی جستارهای تجربی بازآفرینی شهری در ایران (با تأکید بر تجربه سبزوار)
۲۲ام دی ۱۳۹۶ صنایع

همایش ملی جستارهای تجربی بازآفرینی شهری در ایران (با تأکید بر تجربه سبزوار)

‘, layer: ‘

‘}
];

همایش ملی جستارهای تجربی بازآفرینی شهری در ایران (همراه با بازخوانی تجارب بازآفرینی شهر سبزوار)

برگزارکننده: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران و دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری

محورهای همایش:
– مفاهیم و ضرورت‌های بازآفرینی شهری محلات (سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی، بافت‌های فرسوده، روستاهای الحاقی و لکه‌های ناکارآمد)
– تجارب بازآفرینی شهری در ایران و جهان
– بازآفرینی شهری و الگوی شهر ایرانی – اسلامی
– بازآفرینی شهری و توانمندسازی اقتصادی ساکنین
– بازآفرینی شهری و توانمندسازی اجتماعی با رویکرد اجتماع‌محوری
– بازآفرینی شهری و آینده‌پژوهشی کنترل سکونتگاه‌های روستاشهر در پیرامون شهرها
– بازآفرینی شهری و ابعاد کالبدی – زیست‌محیطی
– رویکرد نهادی، مدیریت یکپارچه و نقش حکم‌روایی محلی در بازآفرینی شهری

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال چکیده: شنبه به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۵
مهلت ارسال اصل مقاله: دوشنبه به تاریخ ۲۰ /۱۳۹۷/۱
اعلام نتایج داوری مقالات: چهارشنبه به تاریخ ۲۹ /۱۳۹۷/۱

زمان برگزاری همایش: چهارشنبه و پنجشنبه به تاریخ ۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
محل برگزاری: دانشگاه حکیم سبزواری

دبیرخانه:
خراسان رضوی، سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری، ساختمان ادبیات و علوم انسانی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، اتاق ۱۱۸، صندوق پستی ۳۹۷، کدپستی: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷
تلفن دبیرخانه: ۰۵۱۴۴۰۱۳۳۷۵
(دبیر همایش: دکتر محمد جواد صفای؛ عضو هیأت علمی گروه برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری)
تلفن دبیر همایش: ۰۹۱۵۱۱۹۷۳۸۴  / ایمیل دبیر همایش: mj.safaei@hsu.ac.ir
تلفن مسئول دبیرخانه‌: ۰۹۱۵۹۳۲۸۶۱۱ (دکتر مهدی زنگنه)  / ایمیل: m.zanganeh@hsu.ac.ir
سایت مرتبط: cnf.hsu.ac.ir
پوستر همایش
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :


مطالب پیشنهادی